CANZY VIỆT NAM

Best Choice For Your Kitchen

Sản phẩm

Máy hút mùi

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ Liena 702SS

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Kiểu cổ điển

Điều khiển phím bấm 3 cấp độ

Chất liệu: Inox

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp

Độ ồn < 45dbA

Kích thước: 700mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 70WR

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Cổ điển

Điều khiển phím bấm 3 cấp độ

Chất liệu: Sơn vân gỗ đậm

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp

Độ ồn < 48 dbA

Kích thước: 700mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ Liena 702BL

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Kiểu cổ điển

Điều khiển phím bấm 3 cấp độ

Chất liệu: Inox, mạ sơn tĩnh điện đen

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp

Độ ồn < 48Db

Kích thước: 700mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 70WY

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Cổ điển

Điều khiển phím bấm 3 cấp độ

Chất liệu: Sơn vân gỗ nhạt

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp

Độ ồn < 48 dbA

Kích thước: 700mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 2060B/2070B

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Cổ điển

Điều khiển phím bấm 3 cấp độ

Chất liệu: Men đen

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp

Độ ồn < 48 dbA

Kích thước: 600/700mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 2060I/2070I

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Kiểu cổ điển

Điều khiển phím bấm 3 cấp độ

Chất liệu: Inox

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp

Độ ồn < 48 dbA

Kích thước: 600/700mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ CO 60B

Giá : Liên hệ

 Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Kiểu cổ điển

Điều khiển phím bấm 3 cấp độ

Chất liệu: Men đen

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp

Độ ồn < 48 dbA

Kích thước: 600mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ CO 60I

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Kiểu cổ điển

Điều khiển phím bấm 3 cấp độ

Chất liệu: Inox

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng nhôm 3 lớp

Độ ồn < 48 dbA

Kích thước: 600mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 68DT

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Âm trần

Điều khiển cảm ứng

Chất liệu: Inox, kính trắng ngọc

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp

Độ ồn < 45 dbA

Kích thước: 900mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 68D

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Âm trần

Điều khiển cảm ứng

Chất liệu: Inox, kính đen

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng

Aluminum 5 lớp

Độ ồn < 45 dbA

Kích thước: 750mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 7002G

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Âm tủ

Điều khiển phím bấm 2 cấp độ

Chất liệu: Inox, kính đen

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp

Độ ồn < 48 dbA

Kích thước: 700mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 6002SYP/7002SYP

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Âm tủ

Điều khiển phím bấm 2 cấp độ

Chất liệu: Inox, kính

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp

Độ ồn < 48 dbA

Kích thước: 600/700mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 707

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Âm tủ

Điều khiển cảm ứng

Chất liệu: Inox đen, kính

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc bằng nhôm 5 lớp.

Độ ồn < 45 dbA

Kích thước: 700mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 7087

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Âm tủ

Điều khiển phím bấm 2 cấp độ

Chất liệu: Inox, kính

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp

Độ ồn < 48 dbA

Kích thước:700mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 999

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Treo độc lập

Điều khiển phím bấm, Điều khiển Bluetooth

Chất liệu: Mặt đá nhân tạo, sử dụng công nghệ Anodize tráng Ceramic cao cấp

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp

Độ ồn < 45Db

Kích thước: 700/900mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 350C

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Treo độc lập

Điều khiển phím bấm 3 cấp độ

Chất liệu: Kính, Inox

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp

Độ ồn < 45Db

Kích thước: 900x1100x371mm

xem chi tiết

Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ ISO 90E

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Treo độc lập

Điều khiển phím bấm 3 cấp độ

Chất liệu: Kính, Inox

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp

Độ ồn < 45Db

Kích thước: 900mm

xem chi tiết

Máy hút mùi cao cấp Canzy CZ 987

Giá : Liên hệ

Tính năng cơ bản:

Máy hút mùi – Treo độc lập

Điều khiển phím bấm, điều khiển Bluetooth

Chất liệu: Công nghệ tráng men cao cấp

Thông số kỹ thuật:

Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp

Độ ồn < 45Db

Kích thước: 405x445mm

xem chi tiết
0982.733.567
091 800 1388