CANZY VIỆT NAM

New Kitchen, New Life

Lò nướng

Lò nướng

Lò Nướng Cao Cấp Canzy Model: CZ 805DP

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm

Lò nướng âm tủ

Điều khiển cơ học 8 chức năng

Hệ thống quạt thông gió

Đồng hồ hẹn giờ

Hệ thống làm sạch thông minh

Thông số kỹ thuật

Kính chịu lực, chịu nhiệt

Hệ thống của kính 2 lớp, cách nhiệt

Dung tích: 59L

Công suất: 2450W

Nhiệt độ nướng: 50-250oC

Kích thước: 595x590x505mm

Kích thước âm tủ: 572x563x480mm

Lò Nướng Cao Cấp Canzy Model: CZ 11EBN

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm

Lò nướng âm tủ

Điều khiển cảm ứng 11 chức năng

Hệ thống quạt thông gió

Đồng hồ hẹn giờ

Hệ thống làm sạch thông minh

Thông số kỹ thuật

Kính chịu lực, chịu nhiệt

Hệ thống của kính 2 lớp, cách nhiệt

Dung tích: 60L

Công suất: 3650W

Nhiệt độ nướng: 50-250oC

Kích thước: 595x590x572mm

Kích thước âm tủ: 560x583x550mm

Lò Nướng Cao Cấp Canzy Model: CZ 807TP

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm

Lò nướng âm tủ

Điều khiển cơ học 8 chức năng

Hệ thống quạt thông gió

Đồng hồ hẹn giờ

Hệ thống làm sạch thông minh

Thông số kỹ thuật

Kính chịu lực, chịu nhiệt

Hệ thống của kính 2 lớp, cách nhiệt

Dung tích: 59L

Công suất: 2450W

Nhiệt độ nướng: 50-250oC

Kích thước: 595x595x505mm

Kích thước âm tủ: 572x563x480mm

Lò Nướng Cao Cấp Canzy Model: CZ 805DP

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm

Lò nướng âm tủ

Điều khiển cơ học 8 chức năng

Hệ thống quạt thông gió

Đồng hồ hẹn giờ

Hệ thống làm sạch thông minh

Thông số kỹ thuật

Kính chịu lực, chịu nhiệt

Hệ thống của kính 2 lớp, cách nhiệt

Dung tích: 59L

Công suất: 2450W

Nhiệt độ nướng: 50-250oC

Kích thước: 595x590x505mm

Kích thước âm tủ: 572x563x480mm

Chi tiết

Lò Nướng Cao Cấp Canzy Model: CZ 11EBN

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm

Lò nướng âm tủ

Điều khiển cảm ứng 11 chức năng

Hệ thống quạt thông gió

Đồng hồ hẹn giờ

Hệ thống làm sạch thông minh

Thông số kỹ thuật

Kính chịu lực, chịu nhiệt

Hệ thống của kính 2 lớp, cách nhiệt

Dung tích: 60L

Công suất: 3650W

Nhiệt độ nướng: 50-250oC

Kích thước: 595x590x572mm

Kích thước âm tủ: 560x583x550mm

Chi tiết

Lò Nướng Cao Cấp Canzy Model: CZ 807TP

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm

Lò nướng âm tủ

Điều khiển cơ học 8 chức năng

Hệ thống quạt thông gió

Đồng hồ hẹn giờ

Hệ thống làm sạch thông minh

Thông số kỹ thuật

Kính chịu lực, chịu nhiệt

Hệ thống của kính 2 lớp, cách nhiệt

Dung tích: 59L

Công suất: 2450W

Nhiệt độ nướng: 50-250oC

Kích thước: 595x595x505mm

Kích thước âm tủ: 572x563x480mm

Chi tiết
091 800 1388