CANZY VIỆT NAM

New Kitchen, New Life

Chậu, Vòi

Chậu, Vòi

Chậu rửa bát cao cấp Canzy CZ 1150

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố và bàn thao tác

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 1100x500x230mm

Kích thước khoét đá: 1070x470mm

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345H

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay âm, hai hố lệch

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 830x450x228mm

Kích thước khoét đá: 805x425mm

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345HB

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay âm, hai hố cân

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 830x450x228mm

Kích thước khoét đá: 805x425mm

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8045H

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay dương, hai hố lệch

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 820x450x228mm

Kích thước khoét đá: 785x420mm

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8245HB

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay dương, hai hố cân

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 820x450x228mm

Kích thước khoét đá: 785x420mm

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8243

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố lệch

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 820x430x230mm

Kích thước khoét đá: 800x405mm

Chậu rửa bát cao cấp Canzy CZ 8248

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố cân

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 820x480x230mm

Kích thước khoét đá: 800x455mm

Vòi chậu rửa bát cao cấp CANZY CZ 901

Giá : Liên hệ

Vòi chậu rửa bát cao cấp CANZY CZ 901.

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống ren 1/2”, 60cm.

Độ dày lớp mạ: Ni: 8-10µm; Crom: 0.2-0.3µm

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 702

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 701

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 703

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 776

Giá : Liên hệ

Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao Ống Ren 1/2″, 60cm

Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 801

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 778

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng nguyên chất Ống Ren 1/2″, 60cm

Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 802

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 803

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805D

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805T

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 807

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Chậu rửa bát cao cấp Canzy CZ 1150

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố và bàn thao tác

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 1100x500x230mm

Kích thước khoét đá: 1070x470mm

Chi tiết

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345H

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay âm, hai hố lệch

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 830x450x228mm

Kích thước khoét đá: 805x425mm

Chi tiết

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345HB

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay âm, hai hố cân

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 830x450x228mm

Kích thước khoét đá: 805x425mm

Chi tiết

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8045H

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay dương, hai hố lệch

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 820x450x228mm

Kích thước khoét đá: 785x420mm

Chi tiết

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8245HB

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay dương, hai hố cân

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 820x450x228mm

Kích thước khoét đá: 785x420mm

Chi tiết

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8243

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố lệch

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 820x430x230mm

Kích thước khoét đá: 800x405mm

Chi tiết

Chậu rửa bát cao cấp Canzy CZ 8248

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố cân

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 820x480x230mm

Kích thước khoét đá: 800x455mm

Chi tiết

Vòi chậu rửa bát cao cấp CANZY CZ 901

Giá : Liên hệ

Vòi chậu rửa bát cao cấp CANZY CZ 901.

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống ren 1/2”, 60cm.

Độ dày lớp mạ: Ni: 8-10µm; Crom: 0.2-0.3µm

Chi tiết

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 702

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Chi tiết

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 701

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Chi tiết

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 703

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Chi tiết

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 776

Giá : Liên hệ

Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao Ống Ren 1/2″, 60cm

Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Chi tiết

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 801

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Chi tiết

Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 778

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng nguyên chất Ống Ren 1/2″, 60cm

Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Chi tiết

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 802

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc

Chi tiết

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 803

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc

Chi tiết

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Chi tiết

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805D

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng đồng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Chi tiết

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805T

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Chi tiết

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 807

Giá : Liên hệ

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Chi tiết
091 800 1388