CANZY VIỆT NAM

New Kitchen, New Life

Chậu

Chậu

Chậu rửa bát cao cấp Canzy CZ 1150

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố và bàn thao tác

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 1100x500x230mm

Kích thước khoét đá: 1070x470mm

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345H

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay âm, hai hố lệch

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 830x450x228mm

Kích thước khoét đá: 805x425mm

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345HB

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay âm, hai hố cân

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 830x450x228mm

Kích thước khoét đá: 805x425mm

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8045H

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay dương, hai hố lệch

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 820x450x228mm

Kích thước khoét đá: 785x420mm

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8245HB

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay dương, hai hố cân

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 820x450x228mm

Kích thước khoét đá: 785x420mm

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8243

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố lệch

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 820x430x230mm

Kích thước khoét đá: 800x405mm

Chậu rửa bát cao cấp Canzy CZ 8248

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố cân

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 820x480x230mm

Kích thước khoét đá: 800x455mm

Chậu rửa bát cao cấp Canzy CZ 1150

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố và bàn thao tác

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 1100x500x230mm

Kích thước khoét đá: 1070x470mm

Chi tiết

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345H

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay âm, hai hố lệch

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 830x450x228mm

Kích thước khoét đá: 805x425mm

Chi tiết

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345HB

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay âm, hai hố cân

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 830x450x228mm

Kích thước khoét đá: 805x425mm

Chi tiết

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8045H

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay dương, hai hố lệch

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 820x450x228mm

Kích thước khoét đá: 785x420mm

Chi tiết

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8245HB

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu làm tay dương, hai hố cân

Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304

Kích thước: 820x450x228mm

Kích thước khoét đá: 785x420mm

Chi tiết

Chậu Cao Cấp Model: CZ 8243

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố lệch

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 820x430x230mm

Kích thước khoét đá: 800x405mm

Chi tiết

Chậu rửa bát cao cấp Canzy CZ 8248

Giá : Liên hệ

Tính năng sản phẩm:

Chậu dập máy, hai hố cân

Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm

Bề mặt mạ xước

Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201

Kích thước: 820x480x230mm

Kích thước khoét đá: 800x455mm

Chi tiết
091 800 1388