THÔNG BÁO: THỜI HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG

THÔNG BÁO

(V/v: Thời hạn của giấy chứng nhận Đại lý chính hãng Canzy)

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

– Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng khi chọn mua và sử dụng các sản phẩm chính hãng của thương hiệu Canzy và được hưởng các dịch vụ sau bán hàng một cách trọn vẹn;

– Nhằm ổn định thị trường sản phẩm thương hiệu Canzy tại Việt Nam cũng như sự phát triển bền vững của công ty Canzy.

Công ty thông báo về việc thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Đại lý chính hãng Canzy như sau:

Tất cả các giấy chứng nhận đại lý chính hãng Canzy đã cấp trước ngày 05/09/2019 đã hết thời hạn hiệu lực và không được công nhận.

Đề nghị quý đại lý liên hệ với Công ty CP Canzy Việt Nam để được cung cấp giấy chứng nhận đại lý chính hãng Canzy đúng theo quy định hiện hành.

Danh sách đại lý chính hãng của Canzy sẽ được cập nhật trên Website công ty: “https://canzy.com.vn/” nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng khi lựa chọn Đại lý mua hàng.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành, áp dụng cho tất cả các chi nhánh, Nhà phân phối của Công ty Canzy trên toàn quốc.

Nhân viên kinh doanh, Nhà phân phối có trách nhiệm chuyển tải Thông báo này tới các Đại lý và tư vấn đầy đủ các thông tin liên quan đến thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đại lý đúng theo quy định của Hãng cho Đại lý để đảm bảo mọi quyền lợi cho người tiêu dùng.

 Trân trọng!