vòi

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 907

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 907 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao – Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển – Ruột ống EPD-M (không mùi) Màu Mạ […]

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 906

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 906 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao – Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển – Ruột ống EPD-M (không mùi) Màu Mạ […]

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 905

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 905 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao – Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển – Ruột ống EPD-M (không mùi) Màu Mạ […]

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 902

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 902 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng         […]

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 901

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 901 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng         […]

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 808D

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 808D Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ đen         […]

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 806

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 806 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng nguyên chất (không dưới 59%) – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng     […]

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 807

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 807 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng         […]

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805T

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 805T Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng sứ       […]

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805D

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 805D Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng nguyên chất (không dưới 59%) – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng đen   […]

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 805 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng nguyên chất (không dưới 59%) – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng     […]

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 803

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 803 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc Thông số kỹ thuật – Thân và ống vòi làm bằng đồng nguyên chất – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng […]

Hiển thị 1–12 trong 21 kết quả