Vòi

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 907

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 907 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao – Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển – Ruột ống EPD-M (không mùi) Màu Mạ […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 906

  Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 906. Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao. Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển- Ruột ống EPD-M (không mùi).

  Liên hệ

  Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 906. Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao. Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển- Ruột ống EPD-M (không mùi).
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 905

  Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 905. Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao. Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển. Ruột ống EPD-M (không mùi).

  Liên hệ

  Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 905. Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao. Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển. Ruột ống EPD-M (không mùi).
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 902

  Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 902. Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng. Độ dày lớp mạ:- Ni: 8-10Mm- Crom: 0,2-0,3Mm. Vòi 2 đường nước nóng và lạnh.

  Liên hệ

  Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 902. Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng. Độ dày lớp mạ:- Ni: 8-10Mm- Crom: 0,2-0,3Mm. Vòi 2 đường nước nóng và lạnh.
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 901

  Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 901. Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng. Độ dày lớp mạ: Ni: 8-10Mm, Crom: 0,2-0,3Mm. Vòi 2 đường nước nóng và lạnh.

  Liên hệ

  Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 901. Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng. Độ dày lớp mạ: Ni: 8-10Mm, Crom: 0,2-0,3Mm. Vòi 2 đường nước nóng và lạnh.
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 808D

  Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model CZ 808D. Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng. Độ dày lớp mạ: Ni: 8-10Mm, Crom: 0,2-0,3Mm. Vòi 2 đường nước nóng và lạnh.

  Liên hệ

  Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model CZ 808D. Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng. Độ dày lớp mạ: Ni: 8-10Mm, Crom: 0,2-0,3Mm. Vòi 2 đường nước nóng và lạnh.
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 806

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 806 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng nguyên chất (không dưới 59%) – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng     […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 807

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 807 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng         […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805T

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 805T Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng hợp kim mạ bóng – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng sứ       […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805D

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 805D Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng nguyên chất (không dưới 59%) – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng đen   […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 805 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng nguyên chất (không dưới 59%) – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng     […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 803

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 803 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc Thông số kỹ thuật – Thân và ống vòi làm bằng đồng nguyên chất – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 802

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 802 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc Thông số kỹ thuật – Thân và ống vòi làm bằng đồng nguyên chất – Độ dày lớp mạ: – Ni: 8-10Mm – Crom: 0,2-0,3Mm Màu Mạ bóng […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 778

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 778 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng nguyên chất (không dưới 59%) – Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển – Ruột ống EPD-M (không mùi) […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 801

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 801 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật Thân và ống vòi làm bằng đồng Màu Sáng                                  

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 776

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 776 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật – Thân vòi làm bằng đồng nguyên chất (không dưới 59%) – Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển – Ruột ống EPD-M (không mùi) […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 703

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 703 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304 Màu Sáng                               […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 701

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 701 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304 Màu Sáng                               […]

  Liên hệ

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 702

    Loại sản phẩm Vòi Nước Model CZ 702 Tính năng – Ống Ren 1/2, 60cm – Vòi 2 đường nước nóng và lạnh Thông số kỹ thuật Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304 Màu Sáng                               […]

  Liên hệ

 • Vòi chậu rửa bát cao cấp CANZY CZ 902

  Mô tả :
  • Bảo hành sản phẩm 1 năm

  Liên hệ

  Mô tả : Bảo hành sản phẩm 1 năm

Hiển thị 1–12 trong 21 kết quả