Hàn quốc

  • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 816SDB

     Tính năng sản phẩm

    Cây nóng lạnh
    Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g)
    Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
    Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt
    Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt
    Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

    Thông số kỹ thuật

    Bình chứa Inox 304
    Công suất làm nóng: 450W
    Công suất làm lạnh: 110W
    Trọng lượng: 22kg
    Kích thước: 300x365x1000mm

  • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 815TDB

    Tính năng sản phẩm

    Cây nóng lạnh
    Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g)
    Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
    Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt
    Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt
    Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

    Thông số kỹ thuật

    Bình chứa Inox 304
    Công suất làm nóng: 450W
    Công suất làm lạnh: 110W
    Trọng lượng: 20kg
    Kích thước: 300x365x520mm

  • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 816SDR

    Tính năng sản phẩm

    Cây nóng lạnh
    Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g)
    Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
    Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt
    Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt
    Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

    Thông số kỹ thuật

    Bình chứa Inox 304
    Công suất làm nóng: 450W
    Công suất làm lạnh: 110W
    Trọng lượng: 22kg
    Kích thước: 300x365x1000mm

  • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 816S22B

    Tính năng sản phẩm

    Máy lọc nước
    Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
    Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
    Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
    Tự động bơm khi hết nước
    Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

    Thông số kỹ thuật

    Bình chứa Inox 304
    Công suất lọc 15l/h
    Công suất làm nóng: 450W, 5l/h
    Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h
    Trọng lượng: 22kg
    Kích thước: 300x365x1130mm

  • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 815T22B

    Tính năng sản phẩm

    Máy lọc nước
    Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
    Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
    Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
    Tự động bơm khi hết nước
    Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

    Thông số kỹ thuật

    Bình chứa Inox 304
    Công suất lọc 15l/h
    Công suất làm nóng: 450W, 5l/h
    Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h
    Trọng lượng: 20kg
    Kích thước: 300x365x520mm

  • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 816SW

     

    Tính năng sản phẩm

    Máy lọc nước
    Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
    Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
    Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
    Tự động bơm khi hết nước
    Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

    Thông số kỹ thuật

    Bình chứa Inox 304
    Công suất lọc 15l/h
    Công suất làm nóng: 450W, 5l/h
    Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h
    Trọng lượng: 22kg
    Kích thước: 300x365x1130mm

  • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 815TW

    Tính năng sản phẩm

    Máy lọc nước
    Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
    Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
    Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
    Tự động bơm khi hết nước
    Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

    Thông số kỹ thuật

    Bình chứa Inox 304
    Công suất lọc 15l/h
    Công suất làm nóng: 450W, 5l/h
    Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h
    Trọng lượng: 20kg
    Kích thước: 300x365x520mm

Hiển thị một kết quả duy nhất