Máy Lọc nước

 • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 816SDB

   Tính năng sản phẩm

  Cây nóng lạnh
  Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g)
  Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
  Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt
  Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt
  Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

  Thông số kỹ thuật

  Bình chứa Inox 304
  Công suất làm nóng: 450W
  Công suất làm lạnh: 110W
  Trọng lượng: 22kg
  Kích thước: 300x365x1000mm

  Liên hệ

   Tính năng sản phẩm Cây nóng lạnh Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g) Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh Thông số kỹ thuật Bình chứa Inox 304 Công suất làm nóng: 450W Công suất làm lạnh: 110W Trọng lượng: 22kg Kích thước: 300x365x1000mm
 • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 815TDB

  Tính năng sản phẩm

  Cây nóng lạnh
  Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g)
  Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
  Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt
  Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt
  Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

  Thông số kỹ thuật

  Bình chứa Inox 304
  Công suất làm nóng: 450W
  Công suất làm lạnh: 110W
  Trọng lượng: 20kg
  Kích thước: 300x365x520mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm Cây nóng lạnh Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g) Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh Thông số kỹ thuật Bình chứa Inox 304 Công suất làm nóng: 450W Công suất làm lạnh: 110W Trọng lượng: 20kg Kích thước: 300x365x520mm
 • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 816SDR

  Tính năng sản phẩm

  Cây nóng lạnh
  Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g)
  Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
  Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt
  Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt
  Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

  Thông số kỹ thuật

  Bình chứa Inox 304
  Công suất làm nóng: 450W
  Công suất làm lạnh: 110W
  Trọng lượng: 22kg
  Kích thước: 300x365x1000mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm Cây nóng lạnh Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g) Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh Thông số kỹ thuật Bình chứa Inox 304 Công suất làm nóng: 450W Công suất làm lạnh: 110W Trọng lượng: 22kg Kích thước: 300x365x1000mm
 • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 816S22B

  Tính năng sản phẩm

  Máy lọc nước
  Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
  Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
  Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
  Tự động bơm khi hết nước
  Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

  Thông số kỹ thuật

  Bình chứa Inox 304
  Công suất lọc 15l/h
  Công suất làm nóng: 450W, 5l/h
  Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h
  Trọng lượng: 22kg
  Kích thước: 300x365x1130mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm Máy lọc nước Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g) Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF Tự động bơm khi hết nước Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh Thông số kỹ thuật Bình chứa Inox 304 Công suất lọc 15l/h Công suất làm nóng: 450W, 5l/h Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h Trọng lượng: 22kg Kích thước: 300x365x1130mm
 • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 815T22B

  Tính năng sản phẩm

  Máy lọc nước
  Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
  Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
  Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
  Tự động bơm khi hết nước
  Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

  Thông số kỹ thuật

  Bình chứa Inox 304
  Công suất lọc 15l/h
  Công suất làm nóng: 450W, 5l/h
  Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h
  Trọng lượng: 20kg
  Kích thước: 300x365x520mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm Máy lọc nước Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g) Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF Tự động bơm khi hết nước Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh Thông số kỹ thuật Bình chứa Inox 304 Công suất lọc 15l/h Công suất làm nóng: 450W, 5l/h Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h Trọng lượng: 20kg Kích thước: 300x365x520mm
 • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 816SW

   

  Tính năng sản phẩm

  Máy lọc nước
  Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
  Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
  Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
  Tự động bơm khi hết nước
  Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

  Thông số kỹ thuật

  Bình chứa Inox 304
  Công suất lọc 15l/h
  Công suất làm nóng: 450W, 5l/h
  Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h
  Trọng lượng: 22kg
  Kích thước: 300x365x1130mm

  Liên hệ

    Tính năng sản phẩm Máy lọc nước Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g) Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF Tự động bơm khi hết nước Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh Thông số kỹ thuật Bình chứa Inox 304 Công suất lọc 15l/h Công suất làm nóng: 450W, 5l/h Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h Trọng lượng: 22kg Kích thước: 300x365x1130mm
 • Máy Lọc Nước Cao Cấp Canzy Model: CZ 815TW

  Tính năng sản phẩm

  Máy lọc nước
  Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
  Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
  Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
  Tự động bơm khi hết nước
  Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh

  Thông số kỹ thuật

  Bình chứa Inox 304
  Công suất lọc 15l/h
  Công suất làm nóng: 450W, 5l/h
  Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h
  Trọng lượng: 20kg
  Kích thước: 300x365x520mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm Máy lọc nước Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g) Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF Tự động bơm khi hết nước Bình LG, có tốc độ làm lạnh nhanh Thông số kỹ thuật Bình chứa Inox 304 Công suất lọc 15l/h Công suất làm nóng: 450W, 5l/h Công suất làm lạnh: 110W, 3.8l/h Trọng lượng: 20kg Kích thước: 300x365x520mm

Hiển thị một kết quả duy nhất