Máy hút mùi

 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy CZ 2789

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Kính, Inox
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng thanh
  Độ ồn < 35Db
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Kính, Inox Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng thanh Độ ồn < 35Db Kích thước: 700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model:CZ 8899

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Kính, Inox
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Inox
  Độ ồn < 35Db
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Kính, Inox Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Inox Độ ồn < 35Db Kích thước: 700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 779

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc 5 lớp gồm 4 lớp nhôm và 1 lớp inox.
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 900mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc 5 lớp gồm 4 lớp nhôm và 1 lớp inox. Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model:CZ 70AG

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Sử dụng khay hứng mỡ tiện lợi dụng
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Sử dụng khay hứng mỡ tiện lợi dụng Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 3670

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Sử dụng khay hứng mỡ tiện lợi dụng
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Sử dụng khay hứng mỡ tiện lợi dụng Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 3470

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Inox
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Inox Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 70D1/90D1

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 70D2/90D2

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ Deluxe70/90

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 3388/70/90

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 0370/0390

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ, chế độ điều khiển từ xa
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ, chế độ điều khiển từ xa Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ A37/A39

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 0470/0490

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 607/ CZ 609

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ D700/D900

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 1870/1890

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Inox thanh
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Inox thanh Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 878 70/90

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ  5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ  5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 868 70/90

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu:  kính phản quang, công nghệ Anodize tráng Ceramic cao cấp
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng Chất liệu:  kính phản quang, công nghệ Anodize tráng Ceramic cao cấp Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ IBER70/90

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển phím bấm
  Chất liệu: Inox, kính màu
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển phím bấm Chất liệu: Inox, kính màu Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ NADO70/90

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng, chế độ điều khiển từ xa
  Chất liệu: Inox, kính màu
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng, chế độ điều khiển từ xa Chất liệu: Inox, kính màu Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 0870

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính cong
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Inox
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính cong Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Inox Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700mm
 • Máy hút mùi cao cấp Canzy CZ 99Luxury

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính vát
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Inox
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 900mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính vát Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Inox Độ ồn < 45Db Kích thước: 900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 087D/ 089D

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính vát
  Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
  Chất liệu: Kính vát cong
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính vát Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ Chất liệu: Kính vát cong Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 70EA/90EA Luxury

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính vát
  Điều khiển kiểu cảm ứng với màn hình LCD, chế độ điều khiển từ xa
  Chất liệu: Kính vát cong
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính vát Điều khiển kiểu cảm ứng với màn hình LCD, chế độ điều khiển từ xa Chất liệu: Kính vát cong Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ SB08

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính vát
  Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
  Chất liệu: Kính vát cong, inox
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 800mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính vát Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ Chất liệu: Kính vát cong, inox Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 800mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 888

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kính vát
  Điều khiển kiểu phím bấm
  Chất liệu: Kính vát cong
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kính vát Điều khiển kiểu phím bấm Chất liệu: Kính vát cong Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 2370

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Chữ T
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Kính, công nghệ Anodize tráng Ceramic cao cấp
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Chữ T Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Kính, công nghệ Anodize tráng Ceramic cao cấp Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ K77/ CZ K79

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Chữ T
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Chữ T Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ B07/ CZ B09

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – chữ T
  Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – chữ T Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ Chất liệu: Inox Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ T07/T09

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – chữ T
  Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – chữ T Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ B53C

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – chữ T
  Điều khiển cảm ứng kiểu Slider hiện đại
  Chất liệu: Kính đen cường lực, Inox liền khối
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – chữ T Điều khiển cảm ứng kiểu Slider hiện đại Chất liệu: Kính đen cường lực, Inox liền khối Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ P68

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Chữ T
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Kính cường lực, Inox
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Chữ T Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Kính cường lực, Inox Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ Rap90

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Chữ T
  Điều khiển cảm ứng 4 cấp độ
  Chất liệu: Kính cường lực, Inox
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Chữ T Điều khiển cảm ứng 4 cấp độ Chất liệu: Kính cường lực, Inox Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy hút mùi cao cấp Canzy CZ 987

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Treo độc lập
  Điều khiển phím bấm, điều khiển Bluetooth
  Chất liệu: Công nghệ tráng men cao cấp
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 405x445mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Treo độc lập Điều khiển phím bấm, điều khiển Bluetooth Chất liệu: Công nghệ tráng men cao cấp Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 405x445mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ ISO 90E

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Treo độc lập
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Kính, Inox
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Treo độc lập Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Kính, Inox Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 350C

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Treo độc lập
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Kính, Inox
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 900x1100x371mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Treo độc lập Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Kính, Inox Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 900x1100x371mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 999

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Treo độc lập
  Điều khiển phím bấm, Điều khiển Bluetooth
  Chất liệu: Mặt đá nhân tạo, sử dụng công nghệ Anodize tráng Ceramic cao cấp
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45Db
  Kích thước: 700/900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Treo độc lập Điều khiển phím bấm, Điều khiển Bluetooth Chất liệu: Mặt đá nhân tạo, sử dụng công nghệ Anodize tráng Ceramic cao cấp Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45Db Kích thước: 700/900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 7087

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Âm tủ
  Điều khiển phím bấm 2 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
  Độ ồn < 48 dbA
  Kích thước:700mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Âm tủ Điều khiển phím bấm 2 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Độ ồn < 48 dbA Kích thước:700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 707

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Âm tủ
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Inox đen, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc bằng nhôm 5 lớp.
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Âm tủ Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Inox đen, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc bằng nhôm 5 lớp. Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 6002SYP/7002SYP

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Âm tủ
  Điều khiển phím bấm 2 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
  Độ ồn < 48 dbA
  Kích thước: 600/700mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Âm tủ Điều khiển phím bấm 2 cấp độ Chất liệu: Inox, kính Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Độ ồn < 48 dbA Kích thước: 600/700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 7002G

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Âm tủ
  Điều khiển phím bấm 2 cấp độ
  Chất liệu: Inox, kính đen
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp
  Độ ồn < 48 dbA
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Âm tủ Điều khiển phím bấm 2 cấp độ Chất liệu: Inox, kính đen Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp Độ ồn < 48 dbA Kích thước: 700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 68D

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Âm trần
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Inox, kính đen
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 750mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Âm trần Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Inox, kính đen Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 750mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 68DT

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Âm trần
  Điều khiển cảm ứng
  Chất liệu: Inox, kính trắng ngọc
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45 dbA
  Kích thước: 900mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Âm trần Điều khiển cảm ứng Chất liệu: Inox, kính trắng ngọc Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45 dbA Kích thước: 900mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ CO 60I

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kiểu cổ điển
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng nhôm 3 lớp
  Độ ồn < 48 dbA
  Kích thước: 600mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kiểu cổ điển Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Inox Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng nhôm 3 lớp Độ ồn < 48 dbA Kích thước: 600mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ CO 60B

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kiểu cổ điển
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Men đen
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp
  Độ ồn < 48 dbA
  Kích thước: 600mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kiểu cổ điển Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Men đen Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp Độ ồn < 48 dbA Kích thước: 600mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 2060I/2070I

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kiểu cổ điển
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp
  Độ ồn < 48 dbA
  Kích thước: 600/700mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kiểu cổ điển Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Inox Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp Độ ồn < 48 dbA Kích thước: 600/700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 2060B/2070B

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Cổ điển
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Men đen
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp
  Độ ồn < 48 dbA
  Kích thước: 600/700mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Cổ điển Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Men đen Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp Độ ồn < 48 dbA Kích thước: 600/700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 70WY

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Cổ điển
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Sơn vân gỗ nhạt
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp
  Độ ồn < 48 dbA
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Cổ điển Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Sơn vân gỗ nhạt Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp Độ ồn < 48 dbA Kích thước: 700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ Liena 702BL

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kiểu cổ điển
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox, mạ sơn tĩnh điện đen
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 48Db
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kiểu cổ điển Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Inox, mạ sơn tĩnh điện đen Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 48Db Kích thước: 700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ 70WR

   

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Cổ điển
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Sơn vân gỗ đậm
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp
  Độ ồn < 48 dbA
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

    Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Cổ điển Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Sơn vân gỗ đậm Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 3 lớp Độ ồn < 48 dbA Kích thước: 700mm
 • Máy Hút Mùi Cao Cấp Canzy Model: CZ Liena 702SS

  Tính năng cơ bản:
  Máy hút mùi – Kiểu cổ điển
  Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
  Chất liệu: Inox
  Thông số kỹ thuật:
  Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
  Độ ồn < 45dbA
  Kích thước: 700mm

  Liên hệ

  Tính năng cơ bản: Máy hút mùi – Kiểu cổ điển Điều khiển phím bấm 3 cấp độ Chất liệu: Inox Thông số kỹ thuật: Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp Độ ồn < 45dbA Kích thước: 700mm

Hiển thị 1–12 trong 55 kết quả