Vòi

 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 907

  Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao

  Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển.

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Ruột ống EPD-M (không mùi).

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển. Ống Ren 1/2″, 60cm Ruột ống EPD-M (không mùi). Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 906

  Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao

  Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển.

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Ruột ống EPD-M (không mùi).

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển. Ống Ren 1/2″, 60cm Ruột ống EPD-M (không mùi). Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 905

  Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao

  Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Ruột ống EPD-M (không mùi)

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển Ống Ren 1/2″, 60cm Ruột ống EPD-M (không mùi) Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 902

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng Ống Ren 1/2″, 60cm Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 901

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng Ống Ren 1/2″, 60cm Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 808D

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng Ống Ren 1/2″, 60cm Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 806

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng Ống Ren 1/2″, 60cm Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 807

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng Ống Ren 1/2″, 60cm Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805T

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng Ống Ren 1/2″, 60cm Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805D

  Thân và ống vòi làm bằng đồng

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805

  Thân và ống vòi làm bằng đồng

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 803

  Thân và ống vòi làm bằng đồng

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

  Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 802

  Thân và ống vòi làm bằng đồng

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

  Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc
 • Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 778

  Thân và ống vòi làm bằng đồng nguyên chất

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng đồng nguyên chất Ống Ren 1/2″, 60cm Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 801

  Thân và ống vòi làm bằng đồng

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng đồng Ống Ren 1/2″, 60cm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 776

  Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao Ống Ren 1/2″, 60cm Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 703

  Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304 Ống Ren 1/2″, 60cm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 701

  Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304 Ống Ren 1/2″, 60cm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 702

  Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

  Ống Ren 1/2″, 60cm

  Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

  Liên hệ

  Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304 Ống Ren 1/2″, 60cm Vòi 2 đường nước nóng và lạnh
 • Vòi chậu rửa bát cao cấp CANZY CZ 901

  Vòi chậu rửa bát cao cấp CANZY CZ 901. Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóngỐng ren 1/2”, 60cm.Độ dày lớp mạ: Ni: 8-10µm; Crom: 0.2-0.3µm

  Liên hệ

  Vòi chậu rửa bát cao cấp CANZY CZ 901. Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóngỐng ren 1/2”, 60cm.Độ dày lớp mạ: Ni: 8-10µm; Crom: 0.2-0.3µm

Hiển thị 1–12 trong 20 kết quả