Chậu

 • Chậu rửa bát cao cấp Canzy CZ 8248

  Tính năng sản phẩm:

  Chậu dập máy, hai hố cân
  Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm
  Bề mặt mạ xước
  Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201
  Kích thước: 820x480x230mm
  Kích thước khoét đá: 800x455mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm: Chậu dập máy, hai hố cân Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm Bề mặt mạ xước Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201 Kích thước: 820x480x230mm Kích thước khoét đá: 800x455mm
 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 8243

  Tính năng sản phẩm:

  Chậu dập máy, hai hố lệch
  Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm
  Bề mặt mạ xước
  Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201
  Kích thước: 820x430x230mm
  Kích thước khoét đá: 800x405mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm: Chậu dập máy, hai hố lệch Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm Bề mặt mạ xước Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201 Kích thước: 820x430x230mm Kích thước khoét đá: 800x405mm
 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 8245HB

  Tính năng sản phẩm:

  Chậu làm tay dương, hai hố cân
  Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm
  Bề mặt mạ xước
  Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304
  Kích thước: 820x450x228mm
  Kích thước khoét đá: 785x420mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm: Chậu làm tay dương, hai hố cân Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm Bề mặt mạ xước Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304 Kích thước: 820x450x228mm Kích thước khoét đá: 785x420mm
 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 8045H

  Tính năng sản phẩm:

  Chậu làm tay dương, hai hố lệch
  Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm
  Bề mặt mạ xước
  Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304
  Kích thước: 820x450x228mm
  Kích thước khoét đá: 785x420mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm: Chậu làm tay dương, hai hố lệch Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm Bề mặt mạ xước Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304 Kích thước: 820x450x228mm Kích thước khoét đá: 785x420mm
 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345HB

  Tính năng sản phẩm:

  Chậu làm tay âm, hai hố cân
  Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm
  Bề mặt mạ xước
  Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304
  Kích thước: 830x450x228mm
  Kích thước khoét đá: 805x425mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm: Chậu làm tay âm, hai hố cân Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm Bề mặt mạ xước Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304 Kích thước: 830x450x228mm Kích thước khoét đá: 805x425mm
 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345H

  Tính năng sản phẩm:

  Chậu làm tay âm, hai hố lệch
  Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm
  Bề mặt mạ xước
  Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304
  Kích thước: 830x450x228mm
  Kích thước khoét đá: 805x425mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm: Chậu làm tay âm, hai hố lệch Chất liệu: Inox304, dày đáy 1,2mm Bề mặt mạ xước Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304 Kích thước: 830x450x228mm Kích thước khoét đá: 805x425mm
 • Chậu rửa bát cao cấp Canzy CZ 1150

  Tính năng sản phẩm:

  Chậu dập máy, hai hố và bàn thao tác
  Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm
  Bề mặt mạ xước
  Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201
  Kích thước: 1100x500x230mm
  Kích thước khoét đá: 1070x470mm

  Liên hệ

  Tính năng sản phẩm: Chậu dập máy, hai hố và bàn thao tác Chất liệu: Inox201, dày đáy 0,8mm Bề mặt mạ xước Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201 Kích thước: 1100x500x230mm Kích thước khoét đá: 1070x470mm

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 907

Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao

Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển.

Ống Ren 1/2″, 60cm

Ruột ống EPD-M (không mùi).

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 906

Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao

Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển.

Ống Ren 1/2″, 60cm

Ruột ống EPD-M (không mùi).

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 905

Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao

Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển

Ống Ren 1/2″, 60cm

Ruột ống EPD-M (không mùi)

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 902

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 901

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 808D

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 806

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 807

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805T

Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805D

Thân và ống vòi làm bằng đồng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 805

Thân và ống vòi làm bằng đồng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 803

Thân và ống vòi làm bằng đồng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 802

Thân và ống vòi làm bằng đồng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Độ dày lớp mạ: Ni 8-10Mm; Crom 0,2-0,3Mm

Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và nước lọc

Vòi Nước Canzy Cao Cấp Model: CZ 778

Thân và ống vòi làm bằng đồng nguyên chất

Ống Ren 1/2″, 60cm

Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 801

Thân và ống vòi làm bằng đồng

Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 776

Thân vòi làm bằng đồng chất lượng cao

Ống Ren 1/2″, 60cm

Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 703

Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 701

Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi Nước Cao Cấp Model: CZ 702

Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304

Ống Ren 1/2″, 60cm

Vòi 2 đường nước nóng và lạnh

Vòi chậu rửa bát cao cấp CANZY CZ 901

Vòi chậu rửa bát cao cấp CANZY CZ 901. Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóngỐng ren 1/2”, 60cm.Độ dày lớp mạ: Ni: 8-10µm; Crom: 0.2-0.3µm

Hiển thị 13–24 trong 27 kết quả