Chậu

 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 1150

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 1150. Hình thức: Chậu dập máy, hai hố và có bàn thao tác. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 201. Kích thước 1100x500x230mm.

  Liên hệ

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 1150. Hình thức: Chậu dập máy, hai hố và có bàn thao tác. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 201. Kích thước 1100x500x230mm.
 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 8248

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8248. Hình thức: Chậu dập máy, hai hố cân. Chất liệu: Inox201. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201. Kích thước: 820x430x230mm.

  Liên hệ

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8248. Hình thức: Chậu dập máy, hai hố cân. Chất liệu: Inox201. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201. Kích thước: 820x430x230mm.
 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 8243

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8243. Hình thức: Chậu dập máy, hai hố lệch. Chất liệu: Inox201. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201. Kích thước: 820x430x230mm

  Liên hệ

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8243. Hình thức: Chậu dập máy, hai hố lệch. Chất liệu: Inox201. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox201. Kích thước: 820x430x230mm
 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 8245HB

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8245HB. Hình thức: Chậu làm tay dương, hai hố cân. Chất liệu: Inox304. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304. Kích thước: 820x450x228mm.

  Liên hệ

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8245HB. Hình thức: Chậu làm tay dương, hai hố cân. Chất liệu: Inox304. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304. Kích thước: 820x450x228mm.
 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 8045H

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8045H. Chậu làm tay dương, hai hố lệch. Chất liệu: Inox304. Đáy dày: 1,2mm. Khung dày: 4mm. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304.

  Liên hệ

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8045H. Chậu làm tay dương, hai hố lệch. Chất liệu: Inox304. Đáy dày: 1,2mm. Khung dày: 4mm. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox304.
 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345HB

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8345HB. Chậu làm tay âm, hai hố cân. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 304. Bề mặt mạ xước. Kích thước: 830x450x228mm.

  Liên hệ

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8345HB. Chậu làm tay âm, hai hố cân. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 304. Bề mặt mạ xước. Kích thước: 830x450x228mm.
 • Chậu Cao Cấp Model: CZ 8345H

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8345H. Chậu làm tay âm, hai hố lệch. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 304. Bề mặt mạ xước. Kích thước: 830x450x228mm.

  Liên hệ

  Chậu Canzy Cao Cấp Model CZ 8345H. Chậu làm tay âm, hai hố lệch. Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 304. Bề mặt mạ xước. Kích thước: 830x450x228mm.
 • Chậu rửa bát cao cấp Hand Made Canzy CZ 8248

  Chậu Canzy cao cấp Hand Made CZ 8248. Chậu dập máy, hai hố cân. Bề mặt mạ bảo vệ. Bao gồm: bộ thoát nước bằng nhựa và inox 201. Kích thước: 820x480x230mm.

  Liên hệ

  Chậu Canzy cao cấp Hand Made CZ 8248. Chậu dập máy, hai hố cân. Bề mặt mạ bảo vệ. Bao gồm: bộ thoát nước bằng nhựa và inox 201. Kích thước: 820x480x230mm.
 • Chậu rửa bát cao cấp Hand Made Canzy CZ 1150

  Chậu Canzy cao cấp Hand Made CZ 1150. Chậu dập máy, hai hố và bàn thao tác. Bề mặt mạ bóng. Bao gồm: bộ thoát nước bằng nhựa và inox 201. Kích thước: 1100*500*230mm.

  Liên hệ

  Chậu Canzy cao cấp Hand Made CZ 1150. Chậu dập máy, hai hố và bàn thao tác. Bề mặt mạ bóng. Bao gồm: bộ thoát nước bằng nhựa và inox 201. Kích thước: 1100*500*230mm.

Hiển thị một kết quả duy nhất