Bếp điện từ 2 vùng nấu

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 65B

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 65B. Made In Thailand. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 900GEB

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 900GEB. Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select. Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 900GB

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 900GEB. Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 68BS

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 68BS. Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select. Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 68B

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 68B. Made In Thailand. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt silde. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 65BS

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 65BS. Made In Thailand. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu . Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select. Khu vực ra nhiệt 1 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67P

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67P. Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67R

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67R. Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

 • Bếp điện từ cao cấp CANZY CZ 888T

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 888T. Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

Hiển thị một kết quả duy nhất