Malaysia

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ E89

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – E89 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ Booster: […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ I89

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – I89 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ E88

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – E88 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Trượt Slide Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ I88

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – I88 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Trượt Slide Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86R

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – 86R Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86P

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – 86P Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 66BS

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – 66BS Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 66B

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – 66B Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 65B

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand Model CZ – 65B Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86GPH

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – 86GPH Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 1 từ +2 hồng ngoại Công suất Công suất […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86HP

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – 86HP Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Trượt Slide Khu vực ra nhiệt 3 từ Công suất Công suất bếp từ lớn […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86GP

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – 86GP Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 2 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86GH

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia Model CZ – 86GH Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 3 từ Công suất Công suất bếp từ lớn […]

  Liên hệ

Hiển thị 1–12 trong 13 kết quả