Malaysia

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 898IH

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 898IH Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 898I

  Bếp điện từ cao cấp CZ 898IH, made in Malaysia, điện áp 220-240V, 50/60Hz, khu vực ra nhiệt: 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide.

  Liên hệ

  Bếp điện từ cao cấp CZ 898IH, made in Malaysia, điện áp 220-240V, 50/60Hz, khu vực ra nhiệt: 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ E89

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ E89. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 1 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ E89. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 1 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ I89

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ I89. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ I89. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ E88

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ E88. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 1 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ E88. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 1 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ I88

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ I88. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ I88. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86R

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86R. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 1 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86R. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 1 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86P

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86P. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86P. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 66BS

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 66BS. Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select. Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 66BS. Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select. Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 66B

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 66B. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 66B. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp CANZY CZ 888P

  Bếp điện từ Canzy cao cấp Canzy CZ 888P. Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ Canzy cao cấp Canzy CZ 888P. Nhập khẩu nguyên chiếc Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86GPH

  Bếp điện từ Canzy cao cấp  CZ 86GPH. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ Canzy cao cấp  CZ 86GPH. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86HP

    Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 86HP Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Trượt Slide Khu vực ra nhiệt 3 từ Công suất Công suất bếp từ lớn Booster: 2400W […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86GP

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 86GP. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 86GP. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86GH

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 86GH. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 3 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 86GH. Made In Malaysia. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 3 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

Hiển thị 1–12 trong 15 kết quả