Canzy

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 07H

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 07H. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 1 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 07H. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 1 từ 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 07I

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 07I. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 07I. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 06H

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 06H. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 06H. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 06I

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 06I. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Liên hệ

  Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 06I. Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide. Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Khu vực ra nhiệt 2 từ. Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
  • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 177

   Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 177. Bếp từ đơn dương.Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide. Công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

   Liên hệ

   Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 177. Bếp từ đơn dương.Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide. Công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.
  • BẾP ĐIỆN TỪ CAO CẤP CZ 188

   Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 188. Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide. Công suất bếp từ tối đa đạt: 2200W.

   Liên hệ

   Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 188. Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide. Công suất bếp từ tối đa đạt: 2200W.
  • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 817

   Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 817. Bếp từ đơn. Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide. Công suất bếp tối đa: 2600W. Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

   Liên hệ

   Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 817. Bếp từ đơn. Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide. Công suất bếp tối đa: 2600W. Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
  • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 818

   Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 818. Bếp từ đơn âm. Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide. Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

   Liên hệ

   Bếp điện từ Canzy cao cấp CZ 818. Bếp từ đơn âm. Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao. Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide. Inverter tiết kiệm 30% điện năng.

  Hiển thị một kết quả duy nhất