Bếp điện từ

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 702I

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Germany Model CZ – 702I Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Ceran, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Viền nhôm sang trọng Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Slide Khu […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 702MIX

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Germany Model CZ – 702MIX Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Ceran, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Viền nhôm sang trọng Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu […]

Bếp điện từ cao cấp CZ 702IPA

Bếp điện từ Cao Cấp Canzy nhập khẩu nguyên chiếc Germany

Bảo hành 3 năm

 

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 702IP

Bếp điện từ Cao Cấp Canzy nhập khẩu nguyên chiếc Germany

Bảo hành 3 năm

 

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 922

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Germany Model CZ – 922 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Ceran, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Slide Khu vực ra nhiệt 2 […]

Bếp điện từ cao cấp CZ 922P

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Germany Model CZ – 922P Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Ceran, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Slide Khu vực ra nhiệt 2 […]

Bếp điện từ cao cấp CZ 922H

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Germany Model CZ – 922H Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 999DH

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Germany Model CZ – 999DH Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Ceran, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Slide Khu vực ra […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 999DHE

Bếp điện từ Cao Cấp Canzy nhập khẩu nguyên chiếc Germany

Bảo hành 3 năm

 

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 999DHG

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Germany Model CZ – 999DHI Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Ceran, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Slide Khu vực ra […]

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BMIX63S

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Italy Model CZ – BMIX63S Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Eurokera France, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BMIX63T

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Italy Model CZ – BMIX63T Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Eurokera France, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BMIX65I

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Italy Model CZ – BMIX65I Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Eurokera France, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm Khu vực ra nhiệt […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BMIX75T

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Italy Model CZ – BMIX75T Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Ceran, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BM721T

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Italy Model CZ – BM721T Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Ceran, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm Khu vực ra nhiệt […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BMIX740T

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Italy Model CZ – BMIX740T Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Ceran, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu nút bấm Khu vực ra nhiệt […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BMIX720T

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Italy Model CZ – BMIX720T Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Ceran, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu nút bấm Khu vực ra nhiệt […]

  Liên hệ

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BMIX701T

  Bếp điện từ Cao Cấp Canzy nhập khẩu nguyên chiếc Germany

  Bảo hành 3 năm

   

  Liên hệ

  Bếp điện từ Cao Cấp Canzy nhập khẩu nguyên chiếc Germany Bảo hành 3 năm  

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ MIX823

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Spain Model CZ – MIX823 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Cearn Germany, bộ bảng mạch và mâm từ Spain Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm Khu vực ra nhiệt […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ MIX823G

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Spain Model CZ – MIX823G Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Cearn Germany, bộ bảng mạch và mâm từ Spain Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm Khu vực […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ MIX823S

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Spain Model CZ – MIX823S Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Erokera France, bộ bảng mạch và mâm từ Spain Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm Khu vực ra nhiệt 1 […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ IG822

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Spain Model CZ – IG822 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Cearn Germany, bộ bảng mạch và mâm từ Spain Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm Khu vực ra nhiệt […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 822SL

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Spain Model CZ – 822SL Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Cearn Germany, bộ bảng mạch và mâm từ Spain Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ MIX834

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Spain Model CZ – MIX833 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Cearn Germany, bộ bảng mạch và mâm từ Spain Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm Khu vực ra nhiệt […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ MIX833

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Spain Model CZ – MIX833 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Schott Cearn Germany, bộ bảng mạch và mâm từ Spain Chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm Khu vực ra nhiệt […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 65B

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Thailand Model CZ – 65B Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: 2400W Công […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 900GEB

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand Model CZ – 900GEB Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Hệ thống mâm mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm Khu vực ra […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 900GB

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand Model CZ – 900GB Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 68BS

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Thailand Model CZ – 68BS Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Silde Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp từ […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 68B

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Thailand Model CZ – 68B Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Silde Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: 2400W Công […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 65BS

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Thailand Model CZ – 65BS Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp từ […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67P

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand Model CZ – 67P Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67R

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Nhập khẩu nguyên chiếc Thailand Model CZ – 67R Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất […]

Bếp điện từ cao cấp CANZY CZ 888T

Bảo hành trực tiếp tại nhà 3 năm

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67GHP

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Thailand Model CZ – 67GHP Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Trượt Slide Khu vực ra nhiệt 2 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp từ […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67HP

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Thailand Model CZ – 67HP Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 3 từ Công suất Công suất bếp từ lớn Booster: 2400W Công […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67GP

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Thailand Model CZ – 67GH Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 2 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp từ […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67GH

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Thailand Model CZ – 67GH Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 3 từ Công suất Công suất bếp từ lớn Booster: 2400W Công […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 898IH

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 898H Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 898I

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 898I Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: 2400W […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ E89

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – E89 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ I89

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – I89 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt slide Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: 2400W […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ E88

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – E88 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Trượt Slide Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ I88

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – I88 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Trượt Slide Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: 2400W […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86R

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 86R Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86P

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 86P Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: 2400W […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 66BS

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 66BS Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 66B

Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 66B Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: 2400W Công […]

Bếp điện từ cao cấp CANZY CZ 888P

Mô tả :
 • Bảo hành trực tiếp tại nhà 3 năm

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86GPH

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 86GPH Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 2 từ +1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp từ […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86HP

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 86HP Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Trượt Slide Khu vực ra nhiệt 3 từ Công suất Công suất bếp từ lớn Booster: 2400W […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86GP

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 86GP Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 2 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86GH

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Xuất xứ Made In Malaysia Model CZ – 86GH Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu Touch Select Khu vực ra nhiệt 3 từ Công suất Công suất bếp từ lớn Booster: 2400W […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 07H

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Model CZ – 07H Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp từ Booster: 2400W Công suất […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 07I

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Model CZ – 07I Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: 2400W Công suất bếp từ phải […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 06H

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Model CZ – 06H Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt 1 từ + 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp từ Booster: 2100W Công suất […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 06I

  Loại sản phẩm Bếp điện từ Model CZ – 06I Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt 2 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: 2100W Công suất bếp từ phải […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 177

  Loại sản phẩm Bếp từ đơn dương Model CZ 177 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp hồng ngoại tối đa đạt: 2200W Công nghệ Công […]

  Loại sản phẩm Bếp từ đơn dương Xuất xứ Canzy Model CZ 188 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt 1 từ Công suất Công suất bếp từ tối đa đạt: 2200W Công nghệ […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 817

  Loại sản phẩm Bếp từ đơn âm Model CZ 817 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt 1 hồng ngoại Công suất Công suất bếp tối đa: 2600W Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% […]

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 818

  Loại sản phẩm Bếp từ đơn âm Model CZ 818 Điện áp 220-240V, 50/60Hz Mặt kính Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao Phím điều khiển Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide Khu vực ra nhiệt 1 từ Công suất Công suất bếp từ trái Booster: 2600W Công nghệ Inverter tiết kiệm 30% […]

Bếp điện từ cao cấp CANZY CZ 818

Mô tả :
 • Bảo hành trực tiếp tại nhà 3 năm

Bếp điện từ cao cấp CANZY CZ 817

Mô tả :
 • Bảo hành trực tiếp tại nhà 3 năm

Hiển thị 1–12 trong 63 kết quả