Bếp từ 2 vùng nấu

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ- 86Plus

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính Vitro Ceramic xước sang trọng
  Điều khiển cảm ứng kiểu Slide.
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái: 2400W, chế độ nấu nhanh Booster
  Công suất bếp từ phải: 2400W, chế độ nấu nhanh Booster
  Kích thước bếp: 730x430mm
  Kích thước lỗ đá: 690x400mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ 99I

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính Kanger vát cạnh sang trọng
  Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide

  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái Booster: 2400W
  Công suất bếp từ phải Booster: 2400W
  Kích thước bếp: 730x430mm
  Kích thước lỗ đá: 690x390mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ Mix1102

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính Kanger xước sang trọng
  Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide

  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái Booster: 2400W
  Công suất bếp từ phải Booster: 2400W
  Kích thước bếp: 730x430mm
  Kích thước lỗ đá: 690x390mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ 88ID

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
  Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide

  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái Booster: 2400W
  Công suất bếp từ phải Booster: 2400W
  Kích thước bếp: 730x430mm
  Kích thước lỗ đá: 690x390mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ 29HN

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính Vitro Ceramic, viền nhôm sang trọng
  Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide

  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái Booster: 2100W
  Công suất bếp từ phải Booster: 2100W
  Kích thước bếp: 730x430mm
  Kích thước lỗ đá: 690x390mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ – LXB570 Serial 4.0

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính Schott Ceran xước, viền nhôm; Linh kiện công nghệ G5 EGO của Đức
  Điều khiển cảm ứng kiểu Slide.
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái: 2300W, Booster: 3000W
  Công suất bếp từ phải: 2300W, Booster: 3000W
  Kích thước bếp: 750x450mm
  Kích thước lỗ đá: 670x370mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ 668

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính Schott từ Germany, viền nhôm , bộ bảng mạch và mâm từ EGO Đức
  Điều khiển cảm ứng kiểu Slide.
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái: 2300W,
  Công suất bếp từ phải: 2300W,
  Chế độ Booster nấu nhanh siêu tốc
  Kích thước bếp: 750x450mm
  Kích thước lỗ đá: 670x370mm
  Xuất xứ: Đức

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ S500 – Serial 4.0

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính Schott Ceran xước; Linh kiện công nghệ G5 EGO của Đức
  Điều khiển cảm ứng LCD
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái: 2300W, Booster: 3000W
  Công suất bếp từ phải: 2300W, Booster: 3000W
  Kích thước bếp: 750x450mm
  Kích thước lỗ đá: 700x400mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ 669

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính Schott Ceran xước; Linh kiện công nghệ G5 EGO của Đức
  Điều khiển cảm ứng LCD
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái: 2300W, Booster: 3000W
  Công suất bếp từ phải: 2300W, Booster: 3000W
  Kích thước bếp: 750x450mm
  Kích thước lỗ đá: 700x400mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ 988

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính Schott Ceran; Linh kiện công nghệ G5 EGO của Đức
  Điều khiển cảm ứng kiểu Slide.
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái: 2300W, Booster: 3000W
  Công suất bếp từ phải: 2300W
  Kích thước bếp: 750x450mm
  Kích thước lỗ đá: 675x405mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ 922 New

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính Eurokera từ Pháp, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Đức
  Điều khiển cảm ứng kiểu Slide.
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái: 2300W,
  Công suất bếp từ phải: 2300W,
  Chế độ Booster nấu nhanh siêu tốc
  Kích thước bếp: 750x450mm
  Kích thước lỗ đá: 670x370mm
  Xuất xứ: Đức

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp từ cao cấp Canzy CZ- SMART 99D

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ
  Mặt kính K
  Điều khiển cảm ứng kiểu Slide.
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ trái: 2400W, chế độ nấu nhanh Booster
  Công suất bếp từ phải: 2400W, chế độ nấu nhanh Booster
  Kích thước bếp: 730x430mm
  Kích thước lỗ đá: 690x400mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

Hiển thị 1–12 trong 43 kết quả