Bếp điện từ 3 vùng nấu

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ MIX833

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ 1 hồng ngoại
  Mặt kính Schott Ceran Germany, bộ bảng mạch và mâm từ Spain
  Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm.
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ to  Booster: 2000W
  Công suất bếp từ nhỏ Booster: 1600W
  Công suất bếp hồng ngoại : 1900W
  Kích thước bếp: 810x450mm
  Kích thước lỗ đá: 775x400mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86GPH

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ 1 hồng ngoại
  Mặt kính Vitro Ceramic, Linh kiện bộ bảng mạch và mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
  Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ lớn Booster: 2400W
  Công suất bếp từ nhỏ Booster: 1800W
  Công suất bếp hồng ngoại ba vòng nhiệt: 2400W
  Kích thước bếp: 590x520mm
  Kích thước lỗ đá: 560x490mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 86GP

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ 1 hồng ngoại
  Mặt kính Vitro Ceramic, Linh kiện bộ bảng mạch và mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
  Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ lớn Booster: 2400W
  Công suất bếp từ nhỏ Booster: 1800W
  Công suất bếp hồng ngoại ba vòng nhiệt: 2400W
  Kích thước bếp: 780x450mm
  Kích thước lỗ đá: 750x420mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67GHP

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ 1 hồng ngoại
  Mặt kính Vitro Ceramic, Linh kiện bộ bảng mạch và mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
  Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ lớn Booster: 2400W
  Công suất bếp từ nhỏ Booster: 2200W
  Bếp hồng ngoại ba vòng nhiệt: 2400W
  Kích thước bếp: 590x520mm
  Kích thước lỗ đá: 560x490mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67GP

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ 1 hồng ngoại
  Mặt kính Vitro Ceramic, Linh kiện bộ bảng mạch và mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
  Điều khiển cảm ứng kiểu trượt Slide
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ lớn Booster: 2400W
  Công suất bếp từ nhỏ Booster: 1800W
  Công suất bếp hồng ngoại ba vòng nhiệt: 2400W
  Kích thước bếp: 780x450mm
  Kích thước lỗ đá: 750x420mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BMIX63S

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ 1 hồng ngoại
  Mặt kính Eurokera France, Linh kiện mâm hồng ngoại EGO Germany
  Điều khiển cảm ứng kiểu Slide.
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ to: 2300W, Booster: 3000W
  Công suất bếp từ nhỏ: 1500W
  Công suất bếp hồng ngoại 2 vòng nhiệt: 2200W
  Kích thước bếp: 580x510mm
  Kích thước lỗ đá: 550x480mm
  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BMIX65I

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ 1 hồng ngoại
  Mặt kính Eurokera France, Linh kiện mâm hồng ngoại EGO Germany
  Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm.
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ to: 2300W, Booster: 3000W
  Công suất bếp từ nhỏ: 1500W
  Công suất bếp hồng ngoại 2 vòng nhiệt: 2200W
  Kích thước bếp: 580x510mm
  Kích thước lỗ đá: 550x480mm
  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

 • Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BMIX75T

  Tính năng cơ bản:
  Bếp kính âm 2 từ 1 hồng ngoại
  Mặt kính Schott Ceran, Linh kiện mâm hồng ngoại EGO Germany
  Điều khiển cảm ứng kiểu Slide.
  Thông số kỹ thuật:
  Công suất bếp từ to: 2300W, Booster: 3000W
  Công suất bếp từ nhỏ: 1500W
  Công suất bếp hồng ngoại 2 vòng nhiệt: 2200W
  Kích thước bếp: 750x450mm
  Kích thước lỗ đá: 700x400mm

  Đối tác hợp tác chiến lược trên thế giới của Canzy:  SCHOTT CERAN, EGO GERMANY, EUROKERA và tập đoàn CNA.

Hiển thị một kết quả duy nhất