Các đại lý không được bảo hành tại Canzy cập nhật đến 21/09/2017

Danh sách các đại lý sẽ ngừng cung cấp hàng và bảo hành tại Canzy. Công ty CP Canzy xin thông báo đến quý khách hàng và đại lý đang sử dụng sản phẩm của Canzy. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng sản phẩm Canzy, chúng tôi theo dõi các trang website bán hàng có sản phẩm của Canzy trên cả nước.
Dưới đây là danh sách các đại lý không được bảo hành và ngừng cung cấp hàng tại Canzy cập nhật đến ngày 21/09/2017
Khách hàng có thể truy cập vào Fanpage Facebook Canzy : https://www.facebook.com/thietbinhabepcaocapcanzy/?ref=aymt_homepage_panel